Hizmetler

Hizmetler

Teknoloji Danışmanlığı

Dönüşüm ve Bulut Merkezi

Veri, Yapay Zeka ve Analitik Merkezi

Değerlendirme ve Danışmanlık Merkezi

Operasyonel Mükemmellik Merkezi

services tab iconservices tab icon

Dijital alanda işletmenizin özünü yeniden tanımlayan dönüştürücü bir yolculuğa çıkın. Dönüşüm ve Bulut Merkezi içindeki hizmetlerimiz, operasyonlarınızı, ürünlerinizi ve hizmetlerinizi dijital karşılıklarına dönüştürmek için titizlikle hazırlanmıştır, bu da yeniliği teşvik eder ve müşteri deneyimini yükseltir.

Cloud Climb

Bulut Geçişi

Hizmete Genel Bakış

Cloud Climb, buluta uyumlu bir geçiş sürecini uyumlu bir şekilde yönetir ve iş hedeflerinizle uyumlu bir strateji geliştirir. Bulut hazırlığını değerlendirmekten göç yol haritası oluşturmaya kadar, sorunsuz bir bulut benimseme yolculuğu sağlarız.

Çözülen Sorun

Bulut bilişime geçiş, faydalı olmakla birlikte, beklenmedik zorluklarla karşılaşabilir. Cloud Climb, bu zorlukları hafifletmeyi amaçlayarak, maliyet tasarrufu, artırılmış çeviklik ve operasyonel verimlilikte iyileşme sağlayan pürüzsüz bir geçişi garanti eder.

Beklenen Süre

3-12 ay (proje karmaşıklığına bağlı olarak, daha büyük projeler bölümler halinde teslim edilecek)

Beklenen Sonuçlar

• Kişiye özel bir bulut benimseme yol haritası.
• İşletme kesintilerini en aza indiren sorunsuz bir göç.
• Gerçekleştirilen maliyet tasarrufu ve operasyonel verimlilikte iyileşme.
• İyileştirilmiş ölçeklenebilirlik, güvenilirlik ve performans.

Teslim Edilen Belgeler

• Bulut Hazırlık Değerlendirme Raporu
• Bulut Taşıma Stratejisi
• Taşıma Uygulama Planı
• Taşıma Uygulama Raporları

Modern Make

Uygulama Modernizasyonu

Hizmete Genel Bakış

Eski sistemler güvenilir olsa da, genellikle modernizasyona engel olurlar. ModernMake, eski sistemlerden modern, ölçeklenebilir ve esnek çözümlere geçiş yapmanız için çözümünüz. Bu hizmet, eski uygulamalarınızın ve altyapınızın sorunsuz bir şekilde modernize edilmesini sağlayarak, bunları çağdaş teknolojiler ve iş hedefleri ile uyumlu hale getirir.

Çözülen Sorun

Eski, modası geçmiş sistemler yüksek bakım maliyetlerine neden olur, ölçeklenebilirliği engeller ve modern iş ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalır. ModernMake, eski sistemlerinizi yeniden canlandırır, bunları çağdaş teknolojiler ile uyumlu hale getirir, işletme maliyetlerini azaltır ve gelecekteki büyüme için yolu açar.

Beklenen Süre

6-12 ay (proje karmaşıklığına bağlı olarak, daha büyük projeler bölümler halinde teslim edilecek)

Beklenen Sonuçlar

• Ölçeklenebilirlik ve dayanıklılıkta geliştirilmiş bulut yerlisi uygulamalar
• Daha hızlı teslimat ve işletme verimliliğinde iyileşme.
• Bulut kapasitelerini kullanan modernize uygulama mimarisi.

Teslim Edilen Belgeler

• Uygulama Modernizasyon Stratejisi
• Uygulama Modernizasyon Planı
• Bulut Yerlisi Mimarisi Tasarımı
• Modernizasyon Uygulama Raporları

Cloud Optimus

Bulut Optimizasyonu ve FinOps

Hizmete Genel Bakış

Cloud Optimus, bulut altyapınızı maliyet etkinliğini sağlarken performans ve ölçeklenebilirliği koruyacak şekilde optimize etmeye odaklanır. Finansal işlemleri bulut mimarisiyle uyumlu hale getirerek, aşırı harcamalar olmaksızın iş hedeflerine ulaşmak için dengeli bir yaklaşım sunar.

Çözülen Sorun

Doğru yönetim ve optimizasyon olmadan bulut maliyetleri kontrolsüz artabilir. CloudOptimus, bulut maliyetlerini kontrol altına almak, kaynak optimizasyonunu sağlamak ve finansal işlemleri bulut stratejisiyle uyumlu hale getirmek konusunda yardımcı olur.

Beklenen Süre

2-4 hafta

Beklenen Sonuçlar

• Bulut kaynak optimizasyonu aracılığıyla maliyet tasarrufu.
• Finansal işlemlerin bulut stratejisiyle daha iyi uyumu.
• Bulut yatırımlarının geri dönüşümünde (ROI) iyileşme.

Teslim Edilen Belgeler

• FinOps Uyum Planı
• Bulut Optimizasyon Raporu
• Maliyet Yönetimi Gösterge Tablosu

Cloud Guard

Bulut Güvenliği

Hizmete Genel Bakış

Cloud Guard, bulut altyapınızı güçlendirerek, sektör standartlarına ve düzenlemelere uygun, sağlam bir güvenlik sağlar. Güvenlik değerlendirmelerinden güvenlik kontrollerinin uygulanmasına kadar, bulut varlıklarınızı gelişen tehditlere karşı koruruz.

Çözülen Sorun

Güvenlik ve uyumluluk endişeleri, sıklıkla bulut benimseme sürecini engeller. CloudGuard, sağlam güvenlik önlemleri uygulayarak ve uyumluluğu sağlayarak, bulut varlıklarınızı ve verilerinizi korur.

Beklenen Süre

4-6 hafta

Beklenen Sonuçlar

• Sağlam bir bulut güvenlik duruşu.
• Sektör standartlarına ve düzenlemelere uygunluk
• Azaltılmış güvenlik riskleri.

Teslim Edilen Belgeler

• Güvenlik Değerlendirme Raporu
• Uygulanan Güvenlik Kontrolleri

Veri, Yapay Zeka ve Analitik Merkezi, işletmeler için eyleme dönüştürülebilir içgörüler ve akıllı karar alma süreçlerini desteklemek üzere tasarlanmış kapsamlı bir hizmetler paketidir. Güçlü bir araç seti ve uzmanlıkla donatılmış olan Veri, Yapay Zeka ve Analitik Merkezi, kuruluşların veri odaklı varlıklara dönüşümünü sağlar, işlemlerini geliştirmek için Yapay Zekayı kullanır ve performanslarını ve piyasa dinamiklerini daha derinlemesine anlamak için analitikleri kullanır.

Data Harvester

Veri Mühendisliği ve Yönetimi

Hizmete Genel Bakış

DataHarvester, veri odaklı girişimleriniz için temel oluşturur, veri hatlarınızın ve depolama çözümlerinizin bütünlüğünü, erişilebilirliğini ve verimliliğini sağlar. Verilerinizi, içgörü dolu analizler yapabilmeniz ve karar alma süreçlerinizi güçlendirecek şekilde yapılandırırız.

Çözülen Sorun

Yönetimi zayıf veya kötü yapılandırılmış veriler, analitik çabalarını ciddi şekilde engelleyebilir. DataHarvester, sağlam veri hatları ve yönetim uygulamaları kurarak, içgörü dolu analizler ve bilinçli karar alma için sahneyi hazırlar.

Beklenen Süre

3-6 ay

Beklenen Sonuçlar

• Sağlam veri hatları ve yönetim uygulamaları.
• Analiz için geliştirilmiş veri kalitesi ve erişilebilirliği.
• Veri analitiği ve veri odaklı Yapay Zeka uygulamaları için sağlam bir temel.

Teslim Edilen Belgeler

• Veri Kalitesi Değerlendirme Raporu
• Veri Mimarisi Blueprint'i
• Veri Hattı Uygulaması

Insight Forge

İş Zekası ve Analitiği

Hizmete Genel Bakış

InsightForge, ham verilerinizi eyleme dönüştürülebilir içgörülere çevirir ve iş büyümesini destekleyen anlamlı sonuçlar çıkarmak için en yeni araçları ve teknikleri kullanır. Verilerinizde gizlenmiş olan desenleri, eğilimleri ve potansiyel fırsatları ortaya çıkarmada size yardımcı oluruz.

Çözülen Sorun

Analiz edilmemiş veriler, iş büyümesi için kaçırılmış bir fırsattır. InsightEngineer, işletmelerin verilerin gücünden yararlanarak bilinçli kararlar almasına, yeni fırsatlar belirlemesine ve rekabet avantajı kazanmasına yardımcı olur.

Beklenen Süre

2-4 hafta

Beklenen Sonuçlar

• Veriye dayalı karar alma.
• İş trendleri ve fırsatlarının tanımlanması.
• Artırılmış rekabet avantajı.

Teslim Edilen Belgeler

• İş Zekası Gösterge Tablosu
• Analitik Raporlar
• Veri Görselleştirme Varlıkları

AI Maestro

Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi Geliştirme

Hizmete Genel Bakış

Maestro, AI ve makine öğrenimini kullanarak karmaşık iş sorunlarını çözen akıllı çözümler yaratmayı yönetir. Tahminsel analitiklerden doğal dil işlemeye, bilgisayar görüşünden LLM'lere kadar, iş ihtiyaçlarınıza uygun AI çözümleri geliştiririz.

Çözülen Sorun

Hızla gelişen AI ve ML alanı büyük potansiyel barındırırken, bu alanı yönetmek uzmanlık gerektirir. AIMaestro, işletmelerin gerçek dünya sorunlarını çözmekte ve rekabet avantajı kazanmada AI'nin gücünden yararlanmalarını sağlayan özelleştirilmiş AI çözümleri sunar.

Beklenen Süre

4-6 ay

Beklenen Sonuçlar

• Belirli iş zorluklarını ele alan özelleştirilmiş AI ve ML çözümleri.
• AI aracılığıyla geliştirilmiş iş süreçleri ve karar alma.
• Piyasada rekabet avantajı.

Teslim Edilen Belgeler

• AI/ML Modelleri ve Algoritmaları
• Tahminsel Analitik Raporları
• AI Çözümü Dokümantasyonu

InsightAdvisor, bir organizasyonun yazılım ve teknolojik altyapısının çeşitli yönlerini kapsamlı bir şekilde değerlendirmeyi amaçlayan danışmanlık hizmetlerinin bir paketidir. Bu paket, yazılım mimarisi ve uygulama verimliliğinden bulut hazırlığına ve DevOps olgunluğuna kadar uzanan değerlendirmeler için sağlam bir çerçeve sunar. Otomatik araçlar ve uzman danışmanlığın birleşimini kullanarak InsightAdvisor, organizasyonların işlemlerini optimize etmelerine, modernleşmelerine ve teknoloji girişimlerini iş hedefleri ile stratejik olarak uyumlu hale getirmelerine yardımcı olmak için derinlemesine bilgiler ve uygulanabilir öneriler sunar. İyi yapılandırılmış değerlendirmeler ve danışmanlık oturumları serisi aracılığıyla müşteriler, teknolojik durumlarını, iyileştirme alanlarını ve istedikleri işletimsel verimlilik ve inovasyon durumuna ulaşma yol haritasını net bir şekilde anlayabilirler.

ArcScanner

Yazılım Mimarisi Değerlendirmesi

Hizmete Genel Bakış

ArcScanner, yazılım mimarinizin yapısal bütünlüğünün derinlemesine incelenmesini sağlar ve potansiyel darboğazları, güvenlik risklerini ve iyileştirme alanlarını belirler. Yazılım tasarımınızı daha iyi ölçeklenebilirlik, performans ve güvenliğe doğru yükseltmek için uygulanabilir öneriler sunarız.

Çözülen Sorun

Kötü tasarlanmış yazılım mimarisi, ölçeklenebilirliği, performansı ve güvenliği engelleyebilir. ArcScanner, mimari eksiklikleri tespit eder ve ele alır, yazılımınızın yapısal olarak sağlam olduğundan ve gelecekteki büyümeye hazır olduğundan emin olur.

Beklenen Süre

2-4 hafta (yüksek seviye), 6-8 hafta (detaylı)

Beklenen Sonuçlar

• Mimarik darboğazların ve risklerin tespiti ve çözümü.
• İyileştirilmiş yazılım ölçeklenebilirliği, performansı ve güvenliği.
• Mimarik iyileştirmeler için uygulanabilir öneriler.

Teslim Edilen Belgeler

• Yazılım Mimarisi Değerlendirme Raporu
• Mimarik İyileştirme Planı
• Risk Azaltma Stratejisi

AppScanner

Uygulama Portfoyü Değerlendirmesi

Hizmete Genel Bakış

AppScanner, uygulamalarınızı endüstri standartlarına ve en iyi uygulamalara karşı titizlikle değerlendirir ve performans darboğazlarını, güvenlik açıklarını ve iyileştirme alanlarını ortaya çıkararak uygulamalarınızın iş başarısı için optimize edildiğinden emin olur.

Çözülen Sorun

Zayıf performans gösteren veya güvenlik açıklarına sahip uygulamalar, işletmeler için ciddi riskler oluşturabilir. AppScanner, bu zorlukları tanımlar ve ele alır, uygulamalarınızın performans, güvenlik ve iş başarısı için optimize edildiğinden emin olur.

Beklenen Süre

2-6 hafta (portföyün büyüklüğüne bağlı)

Beklenen Sonuçlar

• Uygulama iyileştirmesi için uygulanabilir öneriler.
• Uygulama sorunlarının tespiti ve çözümü.
• İyileştirilmiş uygulama performansı ve güvenliği.

Teslim Edilen Belgeler

• Uygulama Değerlendirme Raporu
• Uygulama İyileştirme Planı
• Zaafiyet Giderme Stratejisi

CloudQuest

Bulut Hazırlık Değerlendirmesi

Hizmete Genel Bakış

CloudQuest, organizasyonunuzun bulut benimsemeye veya geçiş yapmaya hazırlıklılığını değerlendirir. Potansiyel zorlukları tanımlar ve iş hedefleriniz ve endüstri en iyi uygulamaları ile uyumlu bir geçiş için düzgün bir yol haritası sunar.

Çözülen Sorun

Bulut benimsemeye veya geçişe hazırlıksızlık, maliyetli yanılgılara yol açabilir. CloudQuest, organizasyonları bulut yolculuğuna hazırlar, hazırlıklılığı sağlar ve başarılı bulut benimseme için iyi planlanmış bir geçiş stratejisi sunar.

Beklenen Süre

2-4 hafta (yüksek seviye), 6-8 hafta (detaylı)

Beklenen Sonuçlar

• Bulut benimseme için hazırlık ve potansiyel zorlukların tanımlanması.
• Buluta sorunsuz geçiş için açık bir yol haritası.
• İş hedefleri ve endüstri en iyi uygulamaları ile uyum.

Teslim Edilen Belgeler

• Bulut Hazırlık Değerlendirme Raporu
• Bulut Geçiş Yol Haritası
• En İyi Uygulamalar Uyum Rehberi

OptimaFlow, bir organizasyonun operasyonel verimliliğini ve çevikliğini artırmak için tasarlanmış bir hizmetler paketidir. Bu paket, DevOps otomasyonu, sürekli entegrasyon/sürekli dağıtım (CI/CD) hatları, kod olarak altyapı (IaC), GitOps ve site güvenilirlik mühendisliği (SRE) dahil olmak üzere çeşitli çözümleri içerir. OptimaFlow, daha hızlı teslimat, daha yüksek kalite ve daha güvenilir yazılım dağıtımları sağlayan kesintisiz, otomatik ve dayanıklı bir operasyonel ortam oluşturmayı hedefler. Süreçleri, araçları ve kültürü uyumlaştırarak, OptimaFlow, inovasyonu hızlandıran, pazara sunma süresini azaltan ve sağlam, ölçeklenebilir ve maliyet etkili bir altyapı sağlayan akıcı bir operasyonel iş akışı yaratmayı amaçlar. OptimaFlow aracılığıyla, organizasyonlar, modern gün talepleriyle uyumlu operasyonel mükemmellik düzeyine ulaşabilir ve gelecekteki zorluklar için hazırlanabilirler.

DevOpsDrive

DevOps Dönüşümü

Hizmete Genel Bakış

DevOpsDrive, geliştirme ve operasyon süreçlerinizi ince ayar yaparak, işbirliği kültürünü, sürekli entegrasyonu ve sürekli teslimatı benimseyerek ürün teslimatını hızlandırır ve operasyonel performansı artırır.

Çözülen Sorun

Geleneksel geliştirme ve operasyon bölümlerinin arasındaki ayrımlar, hızlı ürün teslimatını ve operasyonel mükemmelliği engeller. DevOpsDrive, bu ayrımları ortadan kaldırarak, daha hızlı, daha güvenilir ürün teslimatını ve geliştirilmiş operasyonel izlemeyi mümkün kılar.

Beklenen Süre

3-6 ay

Beklenen Sonuçlar

• İyileştirilmiş dağıtım sıklığı.
• Başarısızlıklardan daha hızlı kurtarma.
• Değişim hata oranlarının düşürülmesi.
• Geliştirilmiş Gözlemlenebilirlik.

Teslim Edilen Belgeler

• DevOps Dönüşüm Planı
• Sürekli Entegrasyon ve Sürekli Teslimat Hatları
• Performans İzleme Gösterge Tabloları

DevOpsScanner

SDLC/DevOps Değerlendirmesi

Hizmete Genel Bakış

DevOpsScanner, Yazılım Geliştirme Yaşam Döngünüzü (SDLC) ve DevOps uygulamalarınızı inceleyerek, verimsizlikleri, riskleri ve iyileştirme alanlarını belirler. Geliştirme ve operasyonlar arasındaki boşlukları kapatmayı ve sürekli iyileştirme ve işbirliği kültürü oluşturmayı hedefleriz.

Çözülen Sorun

SDLC ve DevOps uygulamalarındaki verimsizlikler, gecikmiş yayınlara, artan maliyetlere ve operasyonel bölümlenmelere yol açabilir. DevOpsScanner, bu zorlukları tespit etmeye ve ele almaya yardımcı olarak, akıcı, işbirlikçi ve verimli bir DevOps kültürü yaratmada yardımcı olur.

Beklenen Süre

2-4 hafta

Beklenen Sonuçlar

• SDLC ve DevOps verimsizliklerinin tespiti ve çözümü
• Geliştirme ve operasyonlar arasında gelişmiş işbirliği.
• Sürekli iyileştirme ve operasyonel mükemmellik kültürü.

Teslim Edilen Belgeler

• SDLC/DevOps Değerlendirme Raporu
• İyileştirme Planı
• En İyi Uygulamalar Uygulama Kılavuzu

GitOpsGenius

Kod Olarak Altyapı ve GitOps

Hizmete Genel Bakış

GitOpsGenius, Altyapıyı Kod Olarak (IaC) ve GitOps uygulamalarını içererek, altyapıyı kodlamayı ve hatalar durumunda yeniden üretilebilirliği, ölçeklenebilirliği ve hızlı kurtarılabilirliği sağlar. Altyapıyı sürüm kontrolü altına alarak, DevOps ilkeleriyle uyumlu, güvenilir ve denetlenebilir bir sistem oluştururuz.

Çözülen Sorun

Altyapıda manuel yapılandırma ve sürüm kontrolünün olmaması, tutarsızlıklara, hatalara ve kurtarma zorluklarına yol açabilir. GitOpsGenius, bu sorunları, altyapıyı kodlayarak ve sürüm kontrolü altına alarak çözer, yeniden üretilebilirliği ve hızlı kurtarılabilirliği sağlar.

Beklenen Süre

4-6 hafta

Beklenen Sonuçlar

• Kodlanmış ve sürüm kontrolü altında altyapı.
• İyileştirilmiş yeniden üretilebilirlik, ölçeklenebilirlik ve kurtarılabilirlik.
• Daha iyi operasyonel verimlilik için DevOps ilkeleriyle uyum.

Teslim Edilen Belgeler

• Altyapı Kod Deposu
• GitOps Uygulama Planı
• Sürüm Kontrolü ve Kurtarma Kılavuzu


Welcome To OBSS. I'm Hale.

We're a team of over 850 senior developers, 30 software architects and project managers.

We open opportunities for growth and productivity with software.

Get in touch ⬇️