Hizmetler

Hizmetler

Ürün ve Değer Akışı Teslimatı

Teslimat Merkezi

Yetenek Güçlendirme Merkezi

services tab iconservices tab icon

DeliverPulse, ürün veya değer akışı teslimatı alanında fikirleri oluşumdan gerçekleşmeye kadar titizlikle geliştirilen bir hizmet yelpazesi olarak tasarlanmıştır. Bu paket, UI/UX tasarımı, yazılım mühendisliği, kalite güvencesi ve ürün yönetimi dahil olmak üzere geniş bir hizmet yelpazesini kapsar. İnovasyon, kullanıcı merkezli tasarım ve çevik metodolojilere odaklanarak, DeliverPulse ürün veya değer akışı geliştirme aşamalarından sorunsuz bir geçiş sağlar, oluşturulan bir ürünü sıfırdan inşa etmek veya mevcut bir ürünü geliştirmek olsun.

UI/UXMason

UI/UX Tasarımı ve İyileştirmesi

Hizmete Genel Bakış

UI/UXMason, sadece iyi görünmekle kalmayıp kullanımı sezgisel hissettiren etkileşimli kullanıcı arayüzleri ve deneyimleri şekillendirir. Markanızla uyumlu tasarımlar oluştururken kullanıcı odaklı bir yaklaşımı garanti ederek, daha iyi kullanıcı katılımı ve memnuniyetine yol açar.

Çözülen Sorun

Zayıf bir kullanıcı arayüzü veya kullanıcı deneyimi, kullanıcı katılımını ve memnuniyetini önemli ölçüde etkileyebilir. UI/UXMason, kullanıcı etkileşimlerini ve genel memnuniyeti artıran sezgisel ve kullanıcı dostu tasarımlar oluşturarak bu sorunları ele alır.

Beklenen Süre

2-4 hafta (küçük iyileştirmeler için), 3-6 ay (büyük yeniden tasarım için)

Beklenen Sonuçlar

• İyileştirilmiş kullanıcı katılımı ve memnuniyeti.
• Daha yüksek dönüşüm oranları.
• Gelişmiş marka temsiliyeti.

Teslim Edilen Belgeler

• UI/UX İyileştirme Planı
• UI/UX Tasarım Örnekleri
• Kullanıcı Geri Bildirim Raporları

Daha Fazla Bilgi

CodeCouture

Software Development & Delivery

Hizmete Genel Bakış

CodeCouture, yazılım geliştirmede yüksek derecede zanaatkarlık ve özelleştirmeyi, moda dünyasındaki couture'un özelleştirilmiş, yüksek kaliteli ve modaya uygun parçaları anlamına geldiği şekilde içerir. Bu hizmet, sıradan kodlama çözümlerinden daha fazlasını arayan müşterilere yöneliktir; sanat, yenilik ve yazılım çözümlerinde aradıkları kişisel dokunuşa sahip olanlar içindir.

Çözülen Sorun

Son derece rekabetçi bir pazarda, işletmeler genellikle kendilerini farklılaştıracak özelliklere ihtiyaç duyarlar. Genel yazılım çözümleri, belirli bir işletme operasyonunun gerektirdiği benzersiz işlevselliği veya optimizasyon seviyesini sağlayamayabilir. CodeCouture, her müşterinin benzersiz ihtiyaçlarını karşılamak üzere titizlikle hazırlanan özel yazılım geliştirme hizmetleri sunarak bu sorunu ele alır. Bu hizmet, yazılımı sadece bir araç olmaktan çıkarıp işletme kimliğinin ve yeniliğin önemli bir itici gücü haline getirmeyi amaçlar.

Beklenen Süre

4-12 ay (proje karmaşıklığına bağlı olarak, büyük projeler aşamalar halinde teslim edilir)

Beklenen Sonuçlar

• Müşterinin belirtilen özelliklerini karşılamak için özel olarak geliştirilmiş tamamen işlevsel bir yazılım çözümü.
• Optimize edilmiş yazılım işlevselliği sayesinde iş süreçlerinin iyileştirilmesi.
• Daha iyi bir kullanıcı deneyimi nedeniyle artan kullanıcı memnuniyeti.
• Yazılım mimarisi, kod tabanı ve kullanıcı kılavuzlarının belgelendirilmesi, gelecekteki yönetim ve ölçeklenebilirlik için.

Teslim Edilen Belgeler

• Kaynak kodu ve sürüm kontrol deposu.
• Yazılım mimarisi diyagramları ve belgeleri.
• Kullanıcı kılavuzları ve eğitim materyalleri.
• Performans analitiği ve optimizasyon raporları.
• Geliştirme sonrası destek ve bakım kılavuzu.

ProdigyCraft

Ürün Geliştirme ve Teslimatı

Hizmete Genel Bakış

ProdigyCraft, vizyoner fikirleri somut, pazara hazır yazılım ürünlerine dönüştürmeye adanmış kapsamlı bir hizmettir. Bu hizmet, yalnızca kodlama alanının ötesine geçerek ürün geliştirmenin her yönünü kapsar ve son ürünün yalnızca teknik açıdan sağlam olmakla kalmayıp aynı zamanda pazar uygun, kullanıcı odaklı ve başarılı olmasını sağlar.

Çözülen Sorun

Canlı ve hareketli pazarda dikkat çekici bir ürüne sahip olmak hayati önem taşır. Ancak, fikirden pazara hazır bir ürüne gitme süreci teknik zorluklar, pazar doğrulama, kullanıcı deneyimi tasarımı veya büyümeye ölçekleme gibi engellerle doludur. ProdigyCraft, bu zorlukların üstesinden gelmek için yapılandırılmış, çevik ve tekrarlanabilir bir ürün geliştirme yaklaşımı sunarak yardımcı olur. Bu, varsayımları doğrulamak, gerçek dünya geri bildirimlerine dayalı olarak iterasyon yapmak ve ürünü pazar ve kullanıcı ihtiyaçlarına tam olarak uyacak şekilde geliştirmekle ilgilidir.

Beklenen Süre

Ürün karmaşıklığına bağlı olarak 4-12 ay

Beklenen Sonuçlar

• Hedef kullanıcı kitlesinin doğrulanan ihtiyaçlarını karşılamak için uyarlanmış, pazara hazır, tam işlevli bir yazılım ürünü.
• Ürünün büyüdükçe ölçeklendirilebilen güçlü teknik mimarisi.
• Kullanıcı memnuniyeti ve katılığını sağlayan doğrulanmış kullanıcı deneyimi tasarımı.
• Yönetim, daha fazla geliştirme ve ölçeklendirme için kolaylık sağlayan kapsamlı belgeler.

Teslim Edilen Belgeler

• Sürekli iyileştirme için temel oluşturan kaynak kodu ve sürüm kontrol deposu.
• Ölçeklenebilirlik için net bir yol haritası sunan teknik mimari diyagramlar ve belgeleri.
• Kullanıcı Deneyimi (UX) tasarım belgeleri ve kullanıcı kılavuzları, sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sağlama.
• Büyüme için optimize edilmiş ürünü garanti eden performans analitiği ve optimizasyon raporları.
• Ürünün pazarda evrilmeye ve relevant kalmaya devam etmesini sağlayan bir sonraki geliştirme ve bakım kılavuzu

TestMaestro

Test Otomasyonu

Hizmete Genel Bakış

TestMaestro, yazılım çözümlerinizin kapsamlı bir incelemesini düzenler ve güvenilirlik, performans ve kaliteyi sağlamak için otomatik test çerçevelerini kullanır. Erken aşamada hataları ve tutarsızlıkları tespit ederek uzun vadede zaman ve kaynak tasarrufu sağlamaya yardımcı oluruz.

Çözülen Sorun

Yazılımdaki hatalar ve tutarsızlıklar, kullanıcı deneyimlerinin kötü olmasına ve işletme kesintilerine yol açabilir. TestMaestro, yazılımın güvenilirliğini ve kalitesini sağlayan sağlam test çerçevelerini uygulayarak bu sorunları ele alır.

Beklenen Süre

Proje karmaşıklığına bağlı olarak 4-12 hafta

Beklenen Sonuçlar

• Tanımlanan ve çözülen hatalar ve tutarsızlıklar.
• Yazılım güvenilirliğinin ve kalitesinin artırılması.
• Değişim hata oranlarının düşürülmesi.
• Kullanıcı memnuniyetinin ve operasyonel performansın artırılması.

Teslim Edilen Belgeler

• Test Planları ve Betikleri
• Otomatik Test Çerçevesi
• Test Raporları

Dijital alanlarda gezinmek, çeşitli becerilerin ve uzmanlığın bir karışımını gerektirir. Yetenek Artırma Merkezimiz, size bireysel uzmanlara erişim sağlayarak veya mevcut ekiplerinizi profesyonellerin özenle seçildiği bir grupla destekleyerek yeteneklerinizin ufuklarını genişletmeyi amaçlamaktadır. Bu paket sadece dış kaynak kullanımı değil; mevcut yapılanmanızın sorunsuz ve verimli bir şekilde projelerinizin sorunsuz ve verimli bir şekilde tamamlanması için gereken tüm becerileri ve işgücünü sağlamakla ilgilidir.

ExpertEase

Bireysel Uzmanlık Hizmeti

Hizmete Genel Bakış

Dijital çağda belirli görevler için doğru yeteneğe sahip olmak, proje başarısı için hayati öneme sahiptir. ExpertEase, projenizin gereksinimlerini karşılamak için uyarlanmış bir bireysel uzmanla sizi buluşturarak sorunsuz bir çözüm sunar. Deneyimli bir geliştirici, yaratıcı bir tasarımcı veya titiz bir testçi olsun, ExpertEase, projenizi ileriye taşımanız için ihtiyacınız olan özelleşmiş beceriye sahip olduğunuzdan emin olur. Geleneksel dış kaynak kullanımının getirdiği zorlukları unutun; ExpertEase, işi hallederken doğru uzmanlığı iş akışınıza sorunsuz bir şekilde entegre etmekle ilgilidir.

Çözülen Sorun

Çoğu zaman projeler, özelleşmiş beceri veya bilgi eksikliği nedeniyle durur veya sapar. Kısa vadeli ihtiyaçlar veya niş beceriler için tam zamanlı çalışanları işe almak maliyetli ve zaman alıcı olabilir. ExpertEase, bu sorunu, ihtiyaca bağlı olarak istihdam edilebilecek özenle seçilmiş bireysel uzman havuzuna erişim sağlayarak ortadan kaldırır, böylece ihtiyacınız olduğunda doğru becerilere sahip olduğunuzdan emin olursunuz.

Beklenen Süre

Uzman eşleştirme ve kurulum için hemen başlayarak 6 haftaya kadar (uzmana bağlı olarak)

Beklenen Sonuçlar

• Hızlandırılmış proje zaman çizelgeleri.
• Özelleşmiş uzmanlık sayesinde geliştirilmiş proje kalitesi.
• Özelleşmiş veya kısa vadeli ihtiyaçlar için tam zamanlı çalışanlara uzun vadeli taahhütlerden kaçınarak maliyet tasarrufu.

Teslim Edilen Belgeler

• Uzman Eşleştirme Raporu.
• Proje Yürütme Planı (gerekiyorsa).
• Haftalık/Aylık İlerleme Raporları.

TeamFusion

Takım Destekleme Hizmeti

Hizmete Genel Bakış

TeamFusion, ekibinizi sadece artırmakla kalmaz, aynı zamanda projenizin potansiyelini yükseltmekle ilgilidir. Hizmetimiz, deneyimli profesyonellerden oluşan bir ekibi mevcut işgücünüzle sorunsuz bir şekilde birleştirerek yetenekleri artırır ve teslimatı hızlandırır. Yazılım projenizi hızlandırmak için bir ekip geliştiriciye, vizyonunuzu hayata geçirmek için bir tasarımcı kadrosuna veya verilerinizi anlamak için bir analist koalisyonuna ihtiyacınız olsun, TeamFusion bunu sorunsuz bir şekilde gerçekleştirir. Eski dış kaynak kullanım modelini unutun; TeamFusion, istisnai sonuçlar elde etmek için uyumlu bir genişletilmiş ekip oluşturma hakkındadır.

Çözülen Sorun

Proje kapsamları genişlediğinde veya beklenmedik zorluklar ortaya çıktığında, iç ekipler kendilerini yetersiz veya belirli uzmanlık eksikliğiyle karşı karşıya bulabilirler. Ek tam zamanlı çalışanları işe almak veya geleneksel dış kaynak kullanım yolunu izlemek yavaş, maliyetli ve bazen uymayan bir seçenek olabilir. TeamFusion, mevcut işgücünüze doğal bir uzantı olarak hareket eden hızlı, esnek ve özelleştirilmiş bir ekip artırma çözümü sunarak bu sorunu ele alır, böylece projelerin doğru yolda kalmasını ve istenilen kalite standartlarını karşılamasını sağlar.

Beklenen Süre

Ekip oluşturma ve entegrasyon için 2 ila 6 hafta (ekibe bağlı olarak)

Beklenen Sonuçlar

• Ekip yeteneklerinin hızlı bir şekilde ölçeklendirilmesi.
• Proje teslimat zaman çizelgelerinin geliştirilmesi.
• Kalitenin ve uzmanlık çeşitliliğinin artırılması.

Teslim Edilen Belgeler

• Ekip Entegrasyon Planı.
• Haftalık/Aylık İlerleme Raporları.
• Nihai Proje Belgeleri.


Welcome To OBSS. I'm Hale.

We're a team of over 850 senior developers, 30 software architects and project managers.

We open opportunities for growth and productivity with software.

Get in touch ⬇️