linkedin-image
obss business landing

Bulut Çözümleri

Genel Bakış

Bulut teknolojileri alanında kurumların işleyişine ve ihtiyaçlarına en uygun çözümleri geliştiriyoruz. Bulut sunucu kurulumu ve transfer hizmetlerimizle, kurumların verilerini uçtan uca güvence altına alarak en verimli şekilde kullanabilmelerini sağlıyoruz. Bu sayede yerleşik sunucu ortamlarından kaynaklanan ekstra bakım maliyeti, zaman ve efor kaybı gibi olumsuzlukların da önüne geçiyoruz. Uzun vadeli maliyet avantajına ek olarak veri kaybı riskini de azaltan bulut çözümleri ile çevikliği, ekipler arası koordinasyonu ve uzaktan çalışma modellerini destekleyen çözümler sağlıyoruz. Müşterilerimizin şirket içi süreçlerinde hem çok daha esnek hem de çok daha hızlı bir işleyişe sahip olmalarına öncülük ediyoruz!

Size en uygun bulut bilişim modeline geçerek, şirket içi süreçlerinizde maksimum güvenilirlik ve yüksek performans sağlayın!

Verilerin aktarım işlemlerini Çevik iş süreçlerine uygun bir şekilde yönetirken, belirlediğimiz bulut modeline göre uyumlanma süreçlerinin de aksama olmaksızın yürütülebilmesini sağlıyoruz. Güvenlik önlemi çalışmaları, ihtiyaç analizi ve planlama gibi hazırlık aşamalarının ardından, pilot uygulama kapsamında belirli ürünleri buluta aktararak kalite kontrol testleri gerçekleştiriyoruz. Sonrasında da tüm verilerin aktarımını sağlayarak yine gerekli testlerle dönüşüm sürecini tamamlıyoruz. Böylece şirket verilerinin hem doğal afet veya iş kazası gibi olası sorunlardan etkilenmeden depolanabilmesini hem de siber saldırılara karşı güvende olmasını sağlıyoruz.

Müşterilerimizin ihtiyaçlarını belirleyip gerekli analizleri gerçekleştirerek, açık, özel ve hibrit modelleri arasında en uygun bulut sistemine geçmeleri için uzman çözümler sunuyoruz.

Hizmetler

Kazanımlar

Müşterilerimizin mevcut altyapılarını ve ihtiyaçlarını belirleyip gerekli analizleri gerçekleştirerek, bulut sistemlerine sorunsuz bir şekilde geçmeleri için kapsamlı yol haritaları hazırlıyoruz. En uygun teknolojilerin belirlenmesinden teknik gereksinimlerin saptanmasına, ekip yapılanmasından bütçe planlamasına kadar pek çok alanda kurumlara rehberlik hizmeti sağlıyoruz.

Şirket içi tüm uygulama ve platformların bulut sistemlerine entegrasyonunu sağlayarak, kaynakların bağımsız bir şekilde kullanılabilmesine olanak tanıyoruz. Böylece ekipler arası koordinasyonu, çevik iş modellerini ve tamamen uzaktan çalışmayı destekleyen çözümler geliştiriyoruz.

Bulut çözümleri aracılığıyla, monolitik yapıya sahip dijital platformların altyapılarını ve diğer bileşenlerini mikroservis mimarisine uygun şekilde yeniden tasarlıyoruz. Bu sayede uygulamaların dağıtım, yönetim ve optimizasyon süreçlerinin çok daha esnek, ölçeklenebilir ve hızlı bir şekilde yürütülebilmesine olanak tanıyoruz.

Belirlenen bulut teknolojisi özelinde, kurumların gerek mevcut işleyişlerine gerekse de ihtiyaç ve beklentilerine en uygun mikroservis tabanlı yerel çözümleri geliştiriyoruz. Böylece uygulamaların taşıma, ölçeklendirme ve bakım süreçlerinin çok daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmesini sağlıyoruz.

Verilerin aktarım işlemlerini çevik iş süreçlerine uygun bir şekilde yöneterek, buluta uyumlanma süreçlerinin aksama olmaksızın yürütülebilmesini sağlıyoruz. Pilot uygulama kapsamında öncelikle belirli ürünleri buluta aktararak, kalite kontrol testleri gerçekleştiriyoruz. Sonrasında da tüm verilerin aktarımını sağlayarak yine gerekli testlerle dönüşüm sürecini tamamlıyoruz.

Bulut sistemleri, şirket içi iş süreçlerinin DevOps modeline uygun bir şekilde yürütülebilmesini; böylece yazılım ve operasyon ekiplerinin eş zamanlı ve çok daha verimli bir şekilde çalışabilmesini sağlıyor. Bulut uygulamalarını dağıtmak ve yönetmek için geliştirilen konteyner tabanlı çözümler ise uygulamaların farklı platformlarda güvenli ve hızlı bir şekilde kullanılabilmesini mümkün kılıyor.

Şirket içi sunucu ortamları, belirli bir insan kaynağına ve donanıma bağımlı olarak çalışıyor. Ayrıca programların lisans ücretlendirmeleri gereği şirketler için büyük maliyetler yaratabiliyor. Bulut sistemlerinde ise ölçeklendirilebilir ve yatayta genişleyebilir sunucu yapıları ve otomasyon mekanizmaları ile daha düşük maliyetlerle yüksek performanslı sistemler yönetilmektedir. Ayrıca tüm teknik sorumluluklar da servis sağlayıcı tarafından üstlenildiği için şirketler orta ve uzun vadede büyük kazançlar sağlamaktadır.

Esnek bulut çözümleri, Çevik/DevOps iş modellerinin çok daha geniş bir çerçevede ve etkili şekilde uygulanabilmesini sağlıyor. Bu da ürün geliştirme ve optimizasyon süreçlerinin hem hızlı hem de sorunsuz bir şekilde yürütülebilmesini mümkün hale getiriyor. Böylece şirketler, dijital ürünlerini kullanıcılara doğru zamanlarda sunarak kayda değer bir rekabet avantajı elde edebiliyor.

Independent from time and place, the data transferred to the cloud systems are easily accessible by people with the necessary authorizations. On the other hand, the automatic cloud updates provide a 24/7 and an end-to-end protection against potential security vulnerabilities and other issues. This allows for the business processes to be carried out anytime and anywhere, without a disruption or a risk.

Günümüz koşulları ya da yıl içerisindeki dönemsel gelişmeler, kullanılan uygulama ve programların ihtiyaca göre kapsam olarak genişletilmesini veya küçültülmesini gerektirebiliyor. Bulut bilişim sistemlerinin sunduğu konteyner ve mikroservis tabanlı hizmetler, ölçeklendirilebilir ve yatayda genişleyebilir olması sayesinde platformların etkin bir şekilde çalışabilmesini sağlıyor.

BİZE ULAŞIN

Lütfen Bulut Çözümleri talebinizi gönderin ve OBSS'den bir uzmanımız sizinle iletişime geçecektir.