linkedin-image
obss business landing

Mimari Çözümler

Genel Bakış

OBSS Çözüm Mimarisi ekibi olarak, müşterilerimizin yeni teknolojilere uyumlanma süreçleri için bütünsel bir düzlemde hizmet veriyoruz. Sektördeki 17 yılı aşkın tecrübemiz ve 30’dan fazla mühendisten oluşan profesyonel kadromuz ile şirketlerin altyapı, mimari tasarım ve iş yönetimi boyutunda çok daha kapsamlı bir teknolojik dönüşüm gerçekleştirebilmelerine olanak sağlıyoruz. İhtiyaç ve beklentilere en uygun çözümleri geliştirerek daha esnek, ölçeklendirilebilir ve sürdürülebilir iş modelleri kurguluyoruz!

Teknolojik dönüşüm için tüm gereksinimlerinizi tek çatı altında karşılayarak, ürünlerinizi en iyi şekilde yönetin!

OBSS Çözüm Mimarisi ekibinde yer alan 25’ten fazla uzman ve sertifikalı mühendisimizle, müşterilerimizin teknolojik dönüşümlerini farklı bir çözüm ortağına ihtiyaç duymadan hızlı ve koordineli bir şekilde gerçekleştirebilmelerine imkân sunuyoruz. Bu bağlamda müşterilerimize, aşağıdaki alanların tümünde uçtan uca hizmet veriyoruz:

Mimari Değerlendirme
Bulut Çözümleri
Mikroservis Dönüşümü
Mimari Tasarım
Dijital Dönüşüm
Altyapı Geliştirme
DevOps Çözümleri
Sanallaştırma Çözümleri

Hizmetler

Metodolojiler

Mikroservis mimarisi, monolitik uygulama modelinin aksine dijital ürünlerin çok daha yüksek performanslı ve ölçeklenebilir bir yapıya sahip olmasını sağlıyor. Bu sayede uygulamalar ve platformların geliştirme, güncelleme ve optimizasyon süreçleri kullanıcı tarafından erişim kesintisi olmaksızın yürütülebiliyor. OBSS olarak sunduğumuz mikroservis dönüşüm hizmeti ile bulut tabanlı çözümler geliştirerek, dijital ürünlerin tüm muhtemel durumlara karşı kullanılabilirliğini sürdürmesini mümkün kılıyoruz. Uygulamaların altyapısını ve çeşitli bileşenlerini mikroservis mimarisine uygun bir şekilde yeniden tasarlayarak, yerel bulut altyapısına sorunsuz bir şekilde geçişini sağlıyoruz.

OBSS olarak deneyimli mimari ekibimiz ve farklı sektörlerde kazandığımız 15 yılı aşkın birikimle, kurumların mevcut yazılım sistemlerinin iş ihtiyaçlarına uyumluluğunu kapsamlı bir şekilde ele alıyoruz. Sunduğumuz mimari değerlendirme hizmeti doğrultusunda sorunlu noktaları, olası riskleri ve iyileştirilmesi gereken kısımları tüm detaylarıyla tespit edebiliyoruz. Paydaşların beklentilerine ve pazar gereksinimlerine göre en uygun mimari çözümleri sunarak, bunların maksimum verimlilikle hayata geçirilebilmesi adına somut yol haritaları oluşturuyoruz. Bu sayede çözüm ortaklarımıza, ekip içi iş süreçlerinin iyileştirilmesi ve maliyet tasarrufu başta olmak üzere pek çok stratejik avantaj sağlıyoruz.

Mimari altyapı üzerinde sunulan hazır, kolay entegre edilebilen ve özelleştirilebilen esnek modüller aracılığıyla, müşterilerimizin ihtiyaçlarına en uygun altyapılara geçmelerini sağlıyoruz. Böylece yapılan işlemlerin takibini ve izlenebilirliğini mümkün kılıyor, cross cutting servisler (kullanıcı yönetimi, yetkilendirme, loglama, istisna işleme gibi) için her yeni uygulamada geliştirme yapılma ihtiyacının önüne geçiyoruz. Sunduğumuz esnek ve genişleyebilir mimarilerle iş ortaklarımızın yüksek erişilebilirlik, güvenilirlik, hız, performans, arza anında sistemin çalışmayı devam ettirmesi (fault tolerance) ve kolay entegrasyon gibi en temel ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Deneyimli mimari kadromuz tarafından seçilen teknolojik alt yapılar sayesinde, teknik gereksinimler ile uygulama gereksinimlerini birbirinden ayırıyoruz. Bu sayede geliştiricilerin uygulama seviyesindeki problemlere odaklanabilmelerini sağlıyoruz. Tekrar deneme(Retry), zaman aşımı(Timeout), dağıtık sistemlerde logların takip edilme(Distributed Tracing) mekanizmalarının kurulması; hataların azaltılması, tutarlılığın sağlanması, yük dengeleme (Load Balancing) ve otomatik ölçeklendirme (Scalability) gibi pek çok konuya yönelik, olay bazlı (Event Based) mimaride mikroservis tabanlı çözümler üretiyoruz.

Mikroservis mimarisine birebir uyumlu bir işleyişe sahip olan Olay Odaklı Mimari (EDA), platform üzerinde yapılan işlemlerin dağıtık bir şekilde yürütülebilmesini sağlamaktadır. Farklı komponentler arasında eş zamansız ve minimum gecikme süresi ile bağlantılar oluşturan bu mimari paradigma, geleneksel mimarilere kıyasla daha esnek ve verimli bir model sunmaktadır. Çok sayıda eş zamanlı isteği de bir arada işleyebilen EDA tabanlı sistemler, sağladığı yüksek düzeyde ölçeklendirilebilme avantajı ile uygulamalara daha fonksiyonel bir yapı kazandırıyor. OBSS olarak, sertifikalı çözüm mimarlarımızla, uygulama ve platformlar için olay güdümlü mimari tasarımlar geliştirerek ekipler arası iş paylaşımlarını ve süreç akışlarını daha pratik hale getiriyoruz.

Monolitik uygulamaların bölümleme stratejisi sorununa net bir çözüm sunan etki alanı odaklı tasarım (Domain Driven Design – DDD), mikroservis mimarisinin yaygınlaşmasıyla birlikte yazılım ekosisteminde giderek daha da önem kazanıyor. Bu tasarım yaklaşımına göre; tek uygulama içerisindeki birden fazla iş alanı, farklı API arayüzleriyle kırılımlara ayrılıyor. Söz konusu metodoloji ayrıca, yazılım ile iş dünyası arasında ortak bir dil oluşturarak anlaşılabilirlik ve etkileşim düzeyini de önemli ölçüde artırıyor. Etki alanı odaklı tasarım sürecine başlarken, ilk aşamada genel tablo ve amaç üzerinden yola çıkılıyor. Ardından tasarım, geliştirme, olay akışı ve senaryolaştırma aşamaları kurgulanarak tüm paydaşlara aktarılıyor. Bunların stratejik bir sonucu olarak ise bağlam haritası ve bağımsız birimler ortaya çıkarılıyor. OBSS olarak kurumların mimari yapılarını kurgularken, DDD modeline öncelik vererek kurumlara bu doğrultuda en şeffaf ve pratik çözümleri sunabiliyoruz.

Servis odaklı mimari (Service Oriented Architecture – SoA), bir uygulamadaki temel servisleri farklı bileşenler halinde tanımlayarak güncelleme ve geliştirme süreçlerinin kolaylaşmasını sağlıyor. Böylece uygulamalarda değişiklik yapılması durumunda, uçtan uca entegrasyon gereksinimini ortadan kaldırıyor. Bu yönüyle günümüzde pek çok kuruluş tarafından en sık kullanılan mimari modeller arasında yer alıyor. SoA’da uygulamanın bileşenleri, mikroservis mimarisine göre daha büyük parçalar halinde bölümlere ayrılıyor. Bunlar genel itibarıyla servisler, ilkeler, uç noktalar (endpoints), sözleşmeler, mesajlar ve kullanıcılar (service consumers) olmak üzere altı farklı şekilde bölümleniyor. OBSS Çözüm Mimarisi hizmeti kapsamında, mikroservis mimarisine ek olarak SoA tabanlı yazılım uygulamalarının geliştirilmesi ve optimizasyonunu da sağlıyoruz.

Test odaklı geliştirme (Test Driven Development – TDD), ürün yönetim süreçlerinde sağladığı yüksek verim ile güncelliğini uzun yıllardır koruyan en köklü yazılım geliştirme metodolojileri arasında yer alıyor. Yazılım geliştirme ve test aşamalarının ters yönlü bir sıralama ile uygulandığı bu yinelemeli yaklaşım, düşük hata oranı ve işlevsellik odaklı bir süreç yönetimi sağlıyor. TDD metodolojisi gereği önce belirli bir iterasyon için test senaryosu yazılarak, ardından bu testin geçilebilmesi adına kod yazma sürecine başlanıyor. Böylece Çevik metodolojilerin hedeflediği kalite ve hız ölçütleri, daha yüksek düzeyde ulaşılabilir hale geliyor. OBSS olarak müşterilerimizin ürün kalitesini artırmak ve uzun ömürlü yazılımlara sahip olmasını sağlamak amacıyla, yazılım geliştirme süreçlerini TDD uygulamalarına göre şekillendirmelerine rehberlik ediyoruz.

Sayısal Veri ve İstatistikler

10+

Mimari Referans

30+

Yazılım Mimarı

20+

Farklı Teknoloji Deneyimi

50+

Dijital Dönüşüm Hizmeti


REFERENCES

aselsan yapı-kredi teb akbank türkiye-finans bkt ing-bank iş-bankası leaseplan anadolu-sigorta cigna

BİZE ULAŞIN

Lütfen Mimari Çözüm talebinizi gönderin ve OBSS'den bir uzmanımız sizinle iletişime geçecektir.